บริษัท บีไอซีเอส 2000 จำกัด
โทร 094-351-4647, 081-918-2123, 097-182-9009, 081-770-2350
  • th

เกี่ยวกับเรา


เกี่ยวกับเรา

About us

BICS มีอุปกรณ์การประชุมให้เช่า

ระบบแปลภาษา (Interpretation System) ประกอบด้วย หูฟังแปลภาษา ระบบดิจิตอลอินฟาเรด ของ DIS "Danish Interpretation Systems" ซึ่งเป็นระบบที่ทันสมัยในปัจจุบัน ไม่มีเสียงแทรก และเสียงรบกวน ป้องกันการดักฟังข้อมูลที่ไม่ต้องการเปิดเผยออกนอกห้องประชุมสามารถรองรับการแปลภาษาได้ถึง 31 ภาษา และยังรองรับผู้ร่วมประชุมต่างภาษาได้ถึง 5000 คน ไมโครโฟนประชุม (Conference Microphone) มีให้เลือกทั้งระบบดิจิตอลและอนาล็อก มีไมค์ผู้เข้าร่วมประชุมและไมค์ประธานที่สามารถเป็นผู้ตัดสินและควบคุมเสียงของผู้เข้าร่วมประชุม

BICS ยังมีบริการครบวงจรทั้งด้านระบบแสง ระบบเสียง ระบบภาพ เวที เพื่อให้งานประชุมเป็นไปอย่างสมบูรณ์BICS ยังมีบริการครบวงจรทั้งด้านระบบแสง ระบบเสียง ระบบภาพ เวที เพื่อให้งานประชุมเป็นไปอย่างสมบูรณ์

ระบบแสง
ระบบการแปลภาษา
ระบบการแปลภาษา
ติดตั้งระบบการประชุม


BICS คำนึงถึงความสำเร็จเพื่อบรรลุเป้าหมายในการจัดงานประชุม จึงจัดหาอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและช่างเทคนิคทีได้รับการอบรมที่ให้มีความชำนาญเป็นอย่างดีและมีประสบการณ์คอยให้บริการ จึงได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐ เอกชน ในประเทศและต่างประเทศ ให้เป็นผู้จัดสรรด้านการแปลภาษา ไมโครโฟนประชุมในงานประชุมที่สำคัญๆ อาทีเช่น 1st & 2nd Asia Cooperation Dialogue (ACD 2003 และ 2004), International Symposium on English Language Training ASEAN +3 Diplomats, International Conference “Foreign Ministries : Adaptation to A Changing World”, Asia Fruit Congress, Matrix World Tour Congress 2008, The First Summit & Conference on Buddhism & Ethics, International Conference on the United Nations Day of Vesak 2009

DIS Certificate
หนังสือขอบคุณจาก สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หนังสือประกาศเกียรติคุณ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หนังสือประกาศเกียรติคุณ